Odvoz i prikupljanje otpada

Plaški kom d.o.o. pruža građanima uslugu gospodarenja otpadom, što obuhvaća skupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje otpada te nadzor nad istim.

Upravljanje grobljima

Na području općine Plaški ukupno ima 22 groblja koja su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,a općina Plaški ih je koncesijom dodijelila na upravljanje komunalnom društvu Plaški kom d.o.o. Naše komunalno društvo vrši pogrebne usluge, održavanje komunalne infrastrukture na grobljima, košnju i čišćenje travnatih površina na grobljima te ostale poslove u vezi sa upravljanjem.

Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina

Skup djelatnosti koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina podrazumijeva košnju parkovnih površina, košnju zelenih površina, košnju dječjih igrališta, sječu stabala i panjeva, čišćenje parkovnih površina i dječjih igrališta, čišćenje nogostupa,čišćenje okoliša u vlasništvu Općine Plaški.

Zimska služba

Plaški kom d.o.o. na temelju ugovora sa Općinom Plaški obavlja djelatnosti zimske službe što podrazumijeva čišćenje i posipanje svih prometnica u vlasništvu Općine.
Radove izvodimo sa komunalnim traktorom koji je opremljen ralicom za snijeg i posipačem.