Gospodarenje otpadom, Novosti, Održavanje čistoće i javnih površina

Mobilno reciklažno dvorište u Plaškom do 28.09.2023.

OBAVIJEST

Mobilno reciklažno dvorište namjenjeno je građanima, fizičkim osobama sa područja općine Plaški i služi za odvojeno prikupljanje manjih količina posebnih vrsta otpada koje će se besplatno moći odložiti prema datim uputstvima od strane djelatnika Plaški kom d.o.o.

Prije predavanja otpada potrebna je prethodna najava na kontakt broj 098/1953612

Mobilno reciklažno dvorište nalaziti će se na navedenoj lokaciji do 28.09.2023.

Plaški kom d.o.o.